KAKO GLEDATI FILM / WAYS OF WATCHING FILMS


Edukativni program „Kako gledati film“ za djecu od 9 do 14 godina vodio je filmski kritičar Nino Kovačić tijekom lipnja 2023.

Polaznici i polaznice radionice upoznali su se s osnovnim alatima za osviješteno gledanje filma, za prepoznavanje filmskih izražajnih sredstava te su se, gledajući odabrane filmske primjere, bavili njihovom analizom i interpretacijom. Poseban je naglasak stavljen na razvijanje vještine argumentacije, odnosno utemeljena i uvjerljiva izlaganja vlastitih vrijednosnih sudova, uz mogućnost da nova znanja uobliče u vlastite filmske kritike. Polaznici i polaznice radionica ujedno su dobili mogućnost aktivnog sudjelovanja na KIKI festivalu – međunarodnom festivalu dječjeg filma u ulozi dječjeg žirija.

The educational programme titled ‘Ways of Watching Films’ for children aged 9 to 14 was held by film critic Nino Kovačić, in June 2023.

The girls and boys participating in the workshop got acquainted with basic tools for a keener film watching, learned how to identify film-related means of expression, and attempted analysing and interpreting a selection of films. Particular attention was paid to developing argumentation skills, i.e. how to express own opinions and judgements in a well-argued and confident manner. Finally, they could use their newly acquired knowledge in their own film reviews. All the participants were also invited to take part in KIKI Festival – International Film Festival for Children as members of a children’s jury.